IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Call for Nomination for the 2019 ELEX Best Paper Award

The Electronics Society calls for nomination for the ELEX Best Paper Award candidates in 2019.
Active nomination is highly encouraged.
The nomination deadline is January 31, 2020 (Hard Deadline).

Online Nomination Form

Archives

Vol. 13 No. 15

Integrated circuits

20160441 : LETTER

Systematic experimental study on stitching techniques of CMOS image sensors

Jun Zhu, Donghua Liu, Wei Zhang, Qing Wang, Wenliang Li, Lijun Chen, Chen Li, Yuhang Zhao

 

Optical systems

20160497 : LETTER

Transmission of multiband wireless signals over a seamless IM/DD fiber-MMW system

Nguyen Toan Van, Pham Tien Dat, Atsushi Kanno, Naokatsu Yamamoto, Vo Nguyen Quoc Bao, Tetsuya Kawanishi

 

Integrated circuits

20160510 : LETTER

Voltage-mode universal biquadratic filter and quadrature oscillator using CFAs

Hua-Pin Chen, Yuh-Shyan Hwang, Yi-Tsen Ku, San-Fu Wang, Chi-Hung Wu

 

Integrated circuits

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20160570 : LETTER

High-efficiency parallel-circuit class-E power amplifier with distributed T-shaped compensation circuit

Qian-Fu Cheng, Hai-Peng Fu, Yuan-Yuan Zhu, Jian-Guo Ma

 

Integrated circuits

20160579 : LETTER

Design and implementation of high performance matrix inversion based on reconfigurable processor

Kun Wang, Li Li, Feng Han, Fan Feng, Jun Lin

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20160583 : LETTER

Dual-band polarization angle independent 90° polarization rotator using chiral metamaterial

Hailin Cao, Huan Chen, Xiaodong Wu, Yuwei Pi, Junjie Liu, Hang Xu, Xiaoheng Tan, Jianmei Lei, Xian-Hua Han

 

Integrated circuits

 

Electron devices, circuits and modules

20160613 : LETTER

Impact of electroforming polarity on TiO2 based memristor

Jinling Xing, Qingjiang Li, Sen Liu, Haijun Liu, Hui Xu