IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Recently Published Review Papers
Integrated circuits (Mar. 2018)

Integrated circuits

Vol.15 No.6 20182001 : REVIEW PAPER

Time-domain approach for analog circuits in deep sub-micron LSI

Kunihiro Asada, Toru Nakura, Tetsuya Iizuka, Makoto Ikeda

 

Integrated circuits

Vol.15 No.6 20182002 : REVIEW PAPER

SAR+ΔΣ ADCs with open-loop integrator using dynamic amplifier

Akira Matsuzawa, Masaya Miyahara

 

All Review Papers

Advance Publications

Power devices and circuits

 

Integrated optoelectronics

20181126 :

CMOS-compatible Si-wire Polarization Beam Splitter Based on Wavelength-Insensitive Coupler

Yusuke Sawada, Takeshi Fujisawa, Takanori Sato, Kunimasa Saitoh

 

Integrated circuits

20181150 :

A 1GS/s 12-bit Pipelined Folding ADC with a novel encoding algorithm

Huasen Liu, Danyu Wu, Lei Zhou, Jian Luan, Xuan Guo, Dong Wang, Jin Wu, Xinyu Liu

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20190010 :

A Design of Source-Degenerated CMOS Active Negative Group Delay Circuit Using Bonding Wire

Girdhari Chaudhary, Junhyung Jeong, Qi Wang, Yongchae Jeong

 

Circuits and modules for electronic instrumentation

20190020 :

Calibration of dynamic nonlinear mismatches in time-interleaved analog-to-digital converter

Wentao Wei, Peng Ye, Kuojun Yang, Jinpeng Song, Hao Zeng, Yu Zhao

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

 

Optical hardware

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20190067 :

A compact FSS with dual passbands and wide stopband

Zuxue Xia, Falin Liu, Xianfa Tang, Xin Cao, Qiangming Cai

 

Integrated optoelectronics

20190069 :

Complementary elliptical cloak with arbitrary axial ratio

Yanglu Xuan, Xinhe Xu, Yuehong Gan, Jian Liu

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20190074 :

Design of CIC based Decimation Filter Structure using FPGA for WiMAX Applications

V. Jayaprakasan, S. Vijayakumar, Pandya Vyomal Naishadhkumar

 

Integrated circuits

20190077 :

TID characterization of COTS parts using Radiotherapy Linear Accelerators

Oscar Gutiérrez, Manuel Prieto, Alberto Sánchez-Reyes, Alberto Gómez

 

Electron devices, circuits and modules

 

Integrated circuits

20190096 :

A five-octave broadband LNA MMIC using bandwidth enhancement and noise reduction technique

Lin Yang, Lin-An Yang, Taotao Rong, Zhi Jin, Yue Hao

 

Electromagnetic theory

20190102 :

Equivalent circuits of transmission lines sag above lossy ground excited by external electromagnetic fields

Qingxi Yang, Xing Zhou, Kai Yao, Tianpeng Li, Yan Zhang, Min Zhao

 

Power devices and circuits

20190104 :

A new snapback-free base resistance controlled thyristor with semi-superjunction

Fei Hu, Limei Song, Zhengsheng Han, Huan Du, Jiajun Luo

 

Electron devices, circuits and modules

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20190127 :

Individually controllable dual-band bandpass filter with multiple transmission zeros and wide stopband

Pin Wen, Zhewang Ma, Haiwen Liu, Shuangshuang Zhu, Baoping Ren, Xuehui Guan, Masataka Ohira

 

Current Issues Vol. 16 No. 6 (2019)

Circuits and modules for electronic instrumentation

 

Electron devices, circuits and modules

20181138 : LETTER

High boost DC-DC converter: HB-LDC converter

Lingling Liu, Shaoru Zhang, Fanglin Luo, Chenjie Qie, Guigai Zhang

 

Circuits and modules for electronic instrumentation

 

Integrated circuits

20190007 : LETTER

A 12-bit 100-MS/s 83 dB SFDR SAR ADC with sampling switch linearity enhanced technique

Xu Dai-guo, Pu-Jie, Xu Shi-liu, Zhang Zheng-ping, Zhang Jun-an, Wang Jian-an

 

Circuits and modules for electronics display

20190011 : LETTER

HD OLED-on-silicon micro-display aided by high-efficient operator IP

Aiying Guo, Feng Ran, Jianhua Zhang, Meihua Xu, Shuping Huang, Huaming Shen

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20190038 : LETTER

Design of broadband power amplifier based on continuous class-F mode with frequency parameterization

Gang Liu, Fuqi Mu, Xin Qiu, Yongqing Leng, Xuan Peng

 

Integrated circuits

20190043 : LETTER

High-performance approximate half and full adder cells using NAND logic gate

Haroon Waris, Chenghua Wang, Weiqiang Liu

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20190051 : LETTER

A 140 GHz area-and-power-efficient VCO using frequency doubler in 65 nm CMOS

Yoshitaka Otsuki, Daisuke Yamazaki, Nguyen Ngoc Mai Khanh, Tetsuya Iizuka

 

Circuits and modules for electronic instrumentation

20190053 : LETTER

Optimization of synthesis filters for hybrid filter bank DACs

Linglong Yin, Shulin Tian, Ke Liu, Guangkun Guo, Yindong Xiao

 

Energy harvesting devices, circuits and modules

20190066 : LETTER

An energy extraction enhanced interface circuit for piezoelectric and thermoelectric energy harvesting

Yan Li, Yu Liu, Xin Liu, Xiaosong Wang, Quan Li

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules