IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Important Notice (April 25, 2017)

The article charge of IEICE Electronics Express (ELEX) will be revised on August 1st, 2017. The revised charge will be imposed on the manuscripts submitted after August 1st, 2017.
For details, click here.

Recently Published Review Papers
Hardware security and reliability (Jan. 2017)

Integrated circuits

Vol.14 No.2 20162004 : REVIEW PAPER

Tamper-resistant cryptographic hardware

Takeshi Fujino, Takaya Kubota, Mitsuru Shiozaki

 

Integrated circuits

Vol.14 No.2 20162005 : REVIEW PAPER

Protecting cryptographic integrated circuits with side-channel information

Makoto Nagata, Daisuke Fujimoto, Noriyuki Miura, Naofumi Homma, Yu-ichi Hayashi, Kazuo Sakiyama

 

All Review Papers

Advance Publications

Integrated circuits

20170590 :

Vernier Ring Based Pre-bond Through Silicon Vias Test in 3D ICs

Tianming Ni, Mu Nie, Huaguo Liang, Jingchang Bian, Xiumin Xu, Xiangsheng Fang, Zhengfeng Huang, Xiaoqing Wen

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

 

Power devices and circuits

 

Integrated circuits

20170639 :

A fully integrated broadband, high-gain, high-power and high-efficiency UHF amplifier using GaAs HBT and GaN HEMT

Ruirong Hao, Xiaodong Zhang, Feng Wang, Huai Gao, Jianchun Cheng, Guann-Pyng Li

 

Integrated optoelectronics

20170664 :

1.3 µm Lasing of Circular Defect Cavity Photonic Crystal Laser with an AlOx Cladding Layer

Xiuyu Zhang, Takafumi Hino, Satoshi Kasamatsu, Shobu Suga, Elbert He, Yifan Xiong, Masato Morifuji, Hirotake Kajii, Akihiro Maruta, Masahiko Kondow

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

20170699 :

A 1.2mV ripple, 4.5V charge pump using controllable pumping current technology

Cece Huang, Yu Wang, Teng Chen, Liyin Fu, Qi Wang, Zongliang Huo

 

Optical systems

 

Electron devices, circuits and modules

20170711 :

4 - 20 GHz low noise amplifier MMIC with on-chip switchable gate biasing circuit

Wei Chen, Zhiyu Wang, Hua Chen, Zhengliang Huang, Jiongjiong Mo

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20170728 :

Novel T-shaped resonator based chipless RFID tag

Muhammad Ali Riaz, Humayun Shahid, Shah Zaib Aslam, Yasar Amin, Adeel Akram, Hannu Tenhunen

 

Integrated circuits

20170735 :

Optimized sorting network for Successive Cancellation List Decoding of Polar Codes

Kun Wang, Li Li, Feng Han, Fan Feng, Jun Lin, Yuxiang Fu, Jin Sha

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20170741 :

Integrated Lens Antenna with a Conic Extension at 220GHz

Dasheng Cui, Junyu Shi, Zhengzhi Ding, Xin Lv

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20170750 :

Highly-dense flexible chipless RFID tag

Javeria Anum Satti, Ayesha Habib, Sumra Zeb, Yasar Amin, Jonathan Loo, Hannu Tenhunen

 

Integrated circuits

20170768 :

A multi-core-based heterogeneous parallel turbo decoder

Jianmin Zeng, Chubin Wu, Zhang Zhang, Xin Cheng, Guangjun Xie, Jun Han, Xiaoyang Zeng, Zhiyi Yu

 

Integrated circuits

 

Power devices and circuits

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

20170784 :

A radiation harden enhanced Quatro (RHEQ) SRAM cell

Chunyu Peng, Ziyang Chen, Jingbo Zhang, Songsong Xiao, Changyong Liu, Xiulong Wu, Zhiting Lin

 

Energy harvesting devices, circuits and modules

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20170791 :

A Ka-band GaAs MMIC Quadrupler with High Dynamic Range and Efficient Harmonics Rejection

Yuehong Dong, Yuehang Xu, Junheng Huang, Ying Ju, Lei He, Tiedi Zhang, Ruimin Xu, Bo Yan

 

Integrated circuits

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20170806 :

Design of Class E Power Amplifiers by Using Scalable Electro-thermal GaN HEMT Model

Xiansuo Liu, Chuicai Rong, Yuehang Xu, Bo Yan, Ruimin Xu, Tiedi Zhang

 

Electron devices, circuits and modules

20170817 :

A RC-IGBT with Built-in Free Wheeling Diode Controlled by MOSFET

Weizhong Chen, Qiao Guo, Lijun He, Zhengsheng Han, Yuchan Wang, Xiaoyun Li

 

Integrated circuits

20170820 :

Dynamic LLR scheme based on EM algorithm for LDPC decoding in NAND flash memory

Junli Peng, Qi Wang, Xiang Fu, Zongliang Huo

 

Integrated optoelectronics

20170829 :

A 40 GHz, 770 fs regeneratively mode-locked erbium fiber laser operating at 1.6 μm

Koudai Harako, Masato Yoshida, Toshihiko Hirooka, Masataka Nakazawa

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20170832 :

Novel Compact Single-Band and Dual-Band Bandpass Filter Based on One-Third-Mode Substrate Integrated Waveguide

Sheng Zhang, Jia-Yu Rao, Jun-Jie Cheng, Xue-Dong Fu, Fa-Lin Liu, Jia-Sheng Hong

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20170836 :

An on-chip antenna integrated with a transceiver in 0.18-µm CMOS technology

Yexi Song, Yunqiu Wu, Min Sun, Guang Yang, Xiaoning Zhang, Chenxi Zhao, Yongling Ban, Xiaohong Tang, Kai Kang

 

Integrated circuits

20170841 :

FPGA based highly efficient MISTY1 architecture

Yasir, Ning Wu, Xin Chen, Rehan Yahya, Xiaoqiang Zhang

 

Circuits and modules for electronic instrumentation

20170851 :

Calibration for Frequency-Dependent Mismatches in Bandpass Sampling TIADCs

Nan Li, Xiangyu Liu, Husheng Liu, Yinan Wang

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20170873 :

Higher Mode SIW Excitation Technology and Its Array Application

Lubing Sun, Zuping Qian, Wenquan Cao, Yang Cai

 

Current Issues Vol. 14 No. 17 (2017)

Integrated circuits

 

Electron devices, circuits and modules

20170192 : LETTER

A simple current-reversible chaotic jerk circuit using inherent tanh(x) of an opamp

Patinya Ketthong, Wimol San-Um, Banlue Srisuchinwong, Masayoshi Tachibana

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20170328 : LETTER

A D-band divide-by-6 injection-locked frequency divider with Lange-coupler feedback architecture in 0.13 µm SiGe HBT

Lei Wang, Tiedi Zhang, Oupeng Li, Manfei Yang, Qing Chen, Mingzhou Zan, Yunchuan Guo

 

Integrated circuits

 

Power devices and circuits

20170463 : LETTER

Research of circuit breaker intelligent fault diagnosis method based on double clustering

He Mengyuan, Ding Qiaolin, Zhao Shutao, Wei Yao

 

Electron devices, circuits and modules

20170673 : LETTER

RESET failure analysis of phase change memory based on Ge2Sb2Te5

Yuchan Wang, Yuhan Wang, Xiaogang Chen, Xiaoyun Li

 

Power devices and circuits

20170677 : LETTER

A snapback-free reverse conducting IGBT with recess and floating buffer at the backside

Jia Qiang Xie, Li Ma, Wei Li, Yong Gao, Ning Mei Yu

 

Integrated circuits

20170716 : LETTER

Novel TCAM-based PUF with improved reliability for hardware-entangled security

Nagakarthik Tumuganti, Joonho Kong, Jun Rim Choi

 

Integrated circuits

20170719 : LETTER

High current efficiency class-AB OTA with high open loop gain and enhanced bandwidth

Shirin Pourashraf, Jaime Ramirez-Angulo, Alejandro Roman-Loera, Antonio J. Lopez-Martin, Alejandro Diaz-Sanchez, Ramon G. Carvajal

 

Integrated circuits

20170730 : LETTER

A linearized tuning varactor for voltage controlled oscillator

Xincun Ji, Xiaojuan Xia, Shipu Gu, Yufeng Guo

 

Integrated circuits

20170739 : LETTER

Exploration of selector characteristic based on electron tunneling for RRAM array application

Bing Song, Qingjiang Li, Husheng Liu, Haijun Liu

 

Integrated circuits

20170761 : LETTER

A CMOS digital step X-type attenuator with low process variations

Jiayue Wan, Zhiming Chen, Xinghua Wang

 

Integrated circuits

20170769 : LETTER

An efficient energy and thermal-aware mapping for regular network-on-chip

Changqing Xu, Yi Liu, Zhangming Zhu, YinTang Yang

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20170802 : LETTER

A compact implantable flexible filter with low loss

Tongtong Wang, Zhigang Wang, Mengjuan Zhao, Yong Zhang, Tiedi Zhang