IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Recently Published Review Papers
Integrated circuits (Mar. 2018)

Integrated circuits

Vol.15 No.6 20182001 : REVIEW PAPER

Time-domain approach for analog circuits in deep sub-micron LSI

Kunihiro Asada, Toru Nakura, Tetsuya Iizuka, Makoto Ikeda

 

Integrated circuits

Vol.15 No.6 20182002 : REVIEW PAPER

SAR+ΔΣ ADCs with open-loop integrator using dynamic amplifier

Akira Matsuzawa, Masaya Miyahara

 

All Review Papers

Advance Publications

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

 

Power devices and circuits

 

Integrated circuits

20171226 :

New library development method by FSM based cell pattern extraction

Byung Su Kim, Tae Hee Han, Joon-Sung Yang, Jaeyong Chung

 

Electron devices, circuits and modules

20171251 :

A widely amplitude-adjustable chaotic oscillator based on a physical model of HP memristor

Zhen Wang, Chao Sun, Fang Jin, Wenqin Mo, Junlei Song, Kaifeng Dong

 

Power devices and circuits

20180005 :

A highly-integrated and efficient commercial distributed EV battery balancing system

Feng Chen, Jun Yuan, Chaojun Zheng, Canbo Wang, Zhan Li

 

Circuits and modules for electronic instrumentation

 

Optical systems

20180062 :

Diode quenching for Geiger mode avalanche photodiode

Jong-Ik Kang, Hyuk-Kee Sung, Hyungtak Kim, Eugene Chong, Ho-Young Cha

 

Power devices and circuits

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20180121 :

Low-Profile and Wideband Dipole Antenna with Unidirectional Radiation Pattern for 5G

Wenxing An, Liuyan Hong, Haipeng Fu, Jianguo Ma, Jiaxiang Dong

 

Integrated circuits

20180124 :

An Improved BIJM Circuit based on Undersampling Technique

Zhikuang Cai, Haobo Xu, Jian Xiao, Jun Yang

 

Integrated circuits

20180144 :

An Efficient Controlled LFSR Hybrid BIST Scheme

Tieqiao Liu, Peng Liu, Yi Liu

 

Power devices and circuits

 

Circuits and modules for storage

20180152 :

Data deletion method for security improvement of Flash memories

Ruishan Xin, Mao Ye, Jia Wang, Kai Hu, Yiqiang Zhao

 

Electron devices, circuits and modules

20180159 :

A Fast-Response Reference Voltage Buffer for a Sigma-Delta Modulator

Rongshan Wei, Jue Wang, Haiji Su

 

Circuits and modules for electronic instrumentation

20180161 :

A fast TIADC calibration method for 5GSPS digital storage oscilloscope

Kuojun Yang, Wentao Wei, Jiali Shi, Yu Zhao, Wuhuang Huang

 

Integrated circuits

20180175 :

Phase Difference Analysis Technique for Parametric Faults BIST in CMOS Analog Circuits

Chatchai Wannaboon, Nattagit Jiteurtragool, Wimol San-Um, Masayoshi Tachibana

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20180179 :

A package-level wideband driver amplifier with 134% fractional bandwidth

Dong Chen, Zhao Xing, Zhilin Chen, Chenxi Zhao, Huihua Liu, Yunqiu Wu, Kai Kang

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

20180206 :

An asynchronous dual switch envelope tracking supply modulator with 86% efficiency

Dong Chen, Chenxi Zhao, Yitong Xiong, Yunqiu Wu, Yongling Ban, Ying Liu, Huihua Liu, Kai Kang

 

Integrated circuits

20180212 :

EERA-DNN: An Energy-Efficient Reconfigurable Architecture for DNNs with Hybrid Bit-Width and Logarithmic Multiplier

Zhen Wang, Mengwen Xia, Bo Liu, Xing Ruan, Yu Gong, Jinjiang Yang, Wei Ge, Jun Yang

 

Power devices and circuits

20180227 :

Fault diagnosis for high voltage circuit breaker based on timing parameters and FCM

Shuting Wan, Longjiang Dou, Cong Li, Xiaodi Ma

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20180230 :

A Ka band CMOS differential LNA with 25dB gain using Neutralized bootstrapped cascode amplifier

Bowen Ding, Shengyue Yuan, Chen Zhao, Li Tao, Xiaoyun Li, Tong Tian

 

Power devices and circuits

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20180234 :

A broadband bandpass filter using triple-mode defected ground structure resonator

Lamin Zhan, Yang Pei, Fangsheng Chen, Qinghua Tang, Chenyu Liang

 

Integrated circuits

20180239 :

Design and security evaluation of PCM-based rPUF using cyclic refreshing strategy

Qi Zhang, Houpeng Chen, Yaoyao Lu, Xiaoyun Li, Zhitang Song

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

 

Power devices and circuits

 

Integrated circuits

20180254 :

Design and implementation of a multi-channel space-borne SAR imaging system on Vivado HLS

Zixin Gao, Chen Yang, Yizhuang Xie, Bingyi Li, He Chen, Yu Xie

 

Circuits and modules for electronic instrumentation

20180290 :

Calibration Technique for New-structure, Two-channel Hybrid Filter Banks ADC

Xiangyu Peng, Jingyu Li, Jian zhang, Yingxiao Zhao, Zengping Chen

 

Power devices and circuits

20180293 :

An improved noise immune level-shifter via IGBT gate-emitter voltage detection

Hongyue Zhu, Dawei Xu, Xinchang Li, Chao Xu, Dengpeng Wu, Xinhong Cheng, XiaoYun Li

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20180295 :

Filter using cylindrical quadruple mode SIW resonator

Keita Sato, Masaya Tamura

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20180298 :

A 0.2-6GHz Linearized Darlington-cascode broadband power amplifier

Shanwen Hu, Shu Yu, Yunqing Hu, Zixuan Wang, Bo Zhou, Zhikuang Cai, Yufeng Guo

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

20180336 :

A 5.5-GHz CMOS power amplifier using parallel-combined transistors with cascode adaptive biasing for WLAN applications

Seungjun Baek, Hyunjin Ahn, Ilku Nam, Joonhoi Hur, Youngchang Yoon, Ockgoo Lee

 

Current Issues Vol. 15 No. 7 (2018)

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20180013 : LETTER

A novel miniaturized quarter mode substrate integrate waveguide tunable filter

Kaiwei Zuo, Yongzhong Zhu, Wenxuan Xie, Le Li

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20180067 : LETTER

Design of low-loss 60 GHz integrated antenna switch in 65 nm CMOS

Korkut Kaan Tokgoz, Seitaro Kawai, Kenichi Okada, Akira Matsuzawa

 

Integrated circuits

20180075 : LETTER

High-performance ASIC realization of orthogonal matching pursuit algorithm

Vu Quan Nguyen, Sang Yoon Park

 

Integrated circuits

20180084 : LETTER

Countering power analysis attacks by exploiting characteristics of multicore processors

Jianwei Yang, Fan Dai, Jielin Wang, Jianmin Zeng, Zhang Zhang, Jun Han, Xiaoyang Zeng

 

Power devices and circuits

 

Integrated circuits

20180099 : LETTER

An energy-efficient parallel VLSI architecture for SVM classification

Yin Xu, Zhijian Chen, Xiaoyan Xiang, Jianyi Meng

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20180100 : LETTER

A cpw-fed dual-beam shorted-patch antenna

Weimin Wang, Linglong Meng, Rui Ji, Zhongbao Wang, Jinchun Gao, Yuanan Liu

 

Integrated circuits

20180116 : LETTER

A high-speed realization of the delayed dual sign LMS algorithm

Mingjiang Wang, Boya Zhao, Ming Liu

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20180155 : LETTER

A low phase noise multi-band LC VCO using a switched differential inductor

Jinhyun Kim, Jeongsoo Park, Jeong-Geun Kim

 

Integrated circuits

 

Optical systems

20180166 : LETTER

Monitoring of the carbon fiber wound composites curing process based on FBG sensors

Qing Zhang, Xinlong Chang, Youhong Zhang, Lei Zhang, Xiang Zhang