IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Advance Publications

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

 

Circuits and modules for storage

20170831 :

A page lifetime-aware scrubbing scheme for improving reliability of Flash-based SSD

Nan Li, Qiyou Xie, Yinan Wang, Xiangyu Liu, Husheng Liu, Wei Yi

 

Integrated circuits

20170846 :

Low Latency QRD Algorithm For Future Communication

Lirui Chen, Cang Liu, Yu Wang, Zuocheng Xing, Yang Zhang, Jing Liu

 

Integrated circuits

20170900 :

Thermal-aware task mapping for communication energy minimization on 3D NoC

Lili Shen, Ning Wu, Gaizhen Yan, Fen Ge

 

Electron devices, circuits and modules

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20170928 :

Design and experiment of miniaturized small resonant aperture using modified ridge structure

Jong-Gyeong Yoo, Young-Ki Cho, Junho Yeo, Ji-Hwan Ko, Ki-Chai Kim

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20170936 :

90° and 180° Phase Shifter Using an Arbitrary Phase-Difference Coupled-line Structure

Yezi Dong, Luhong Mao, Qiwei Song, Sheng Xie

 

Power devices and circuits

20170940 :

Design and analysis of Z-Source Based 7 level cascaded Multi Level Inverter for Induction Motor

Edwin Deepak Francis Xavier, Rajasekaran Vairamani, Sahaya Senthamil Lourdusami

 

Integrated circuits

20170974 :

Sensor data compression and power management scheme for low power sensor hub

Seung-jin Lee, Minkwan Kee, Gi-Ho Park

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

20170985 :

A CMOS dual-feedback reconfigurable low noise amplifier with improved stability and reduced noise

Minghua Wang, Xiaosong Wang, Yu Liu, Muhamamad M Sarfraz, Yanbin Xiao, Haiying Zhang

 

Electron devices, circuits and modules

20171025 :

Equivalent circuit model of through-silicon-via in slow wave mode

Fengjuan Wang, Gang Wang, Ningmei Yu

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20171039 :

A True-Time-Delay Transmit/ Receive Module for X-band Subarray Phased Arrays

Yunchuan Guo, Chengwei Shang, Kun Liu, Lei Wang, Xiansuo Liu, Yuehang Xu, Tiedi Zhang

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20171049 :

High Gain Spherical DRA Operating on Higher-Order Mode Excited by Microstrip Patch

ByungKuon Ahn, Soo-Chang Chae, In-June Hwang, Jong-Won Yu