IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Advance Publications

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

 

Power devices and circuits

 

Power devices and circuits

20180505 :

Adaptive Total Sliding Mode Control for the Current of Power Factor Correction Circuit

Yeqin Wang, Yan Yang, Yuyan Chen, Tung Chin Pan, Chang Guo, Aoyun Xia

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

 

Power devices and circuits

20180600 :

Research on SMC-Predictive DPC Strategy for Vienna Rectifier

Hui Ma, Wei Wei, Liangkai Wang, Zeyu Shi

 

Circuits and modules for electronics display

20180615 :

A vibrotactile belt to display precise directional information for visually impaired

Qiangqiang Ouyang, Juan Wu, Zhiyu Shao, Dapeng Chen

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

 

Electron devices, circuits and modules

 

Optical systems

20180657 :

Significantly enhanced sensor signal detection method using harmonic frequency in lock-in amplifier

Su-Jin Jeon, Jihoon Kim, Eudum Kim, Sun-Ho Kim, Do-Hyun Kim, Young-Wan Choi

 

Power devices and circuits

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20180670 :

Balanced tri-band bandpass filter using sext-mode stepped-impedance square ring loaded resonators

Baoping Ren, Zhewang Ma, Haiwen Liu, Xuehui Guan, Pin Wen, Chuanyun Wang, Masataka Ohira

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

20180675 :

A Radiation-Hardened Programmable Read Only Memory for Space Applications

Xiaodong Xie, Xiwen Zhang, Wei Li, Tao Du

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20180687 :

High Efficiency Broadband Ellipse Antenna Array with Tapered Parallel-double Transmission Line Feed Network

Li Wang, Rui Zhang, Chang-liang Zhao, Yang-tao Wan, Chao Li, Guang Fu, Xiao-wei Shi

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20180712 :

Switch Antenna Array Capable of High Gain Coverage in Half Space

Tao Dang, Yin Tian, Guang-ming Wang, Jun Ouyang

 

Integrated circuits

 

Electron devices, circuits and modules

20180724 :

An accurate analytical memristor model for SPICE simulators

Sam Thomas, Savarimuthu Prakash

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20180726 :

A 39 GHz Broadband High-Isolation CMOS Mixer Using Magnetic-Coupling CG Gm stage for 5G Applications

Zhiqing Liu, Jiayu Dong, Zhilin Chen, Huihua Liu, Chenxi Zhao, Yunqiu Wu, Kai Kang

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

 

Integrated circuits

20180732 :

A 15W Wireless Power Receiver with an Improved Full-Wave Synchronous Rectifier

Chubin Wu, Guangjun Xie, Zhang Zhang, Xin Cheng, Tairan Fei, Jianmin Zeng, Xiaoyang Zeng

 

Optical systems

 

Energy harvesting devices, circuits and modules

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

 

Integrated circuits

20180753 :

A Novel Self-recoverable and triple nodes upset resilience DICE latch

Dianpeng Lin, Yiran Xu, Xiaoyun Li, Xin Xie, Jianwei Jiang, Jiangchuan Ren, Huilong Zhu, Zhengxuan Zhang, Shichang Zou

 

Integrated circuits

20180758 :

A robust, subthreshold 12T SRAM bitcell with BL leakage compensation and bit-interleaving capability

De-bin Kong, Jia Yuan, Shan-shan Li, Heng You, Shu-shan Qiao

 

Integrated circuits

 

Electron devices, circuits and modules

20180762 :

Word line interference based data recovery technique for 3D NAND Flash

Liu Yang, Fei Liu, Huamin Cao, Qi Wang, Zongliang Huo

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20180775 :

Design and realization of low-cost 10W power amplifier module at 7.9-8.4GHz

Chi-Hyung Ahn, Younghoon Kim, Sungwon Oh, Yeonjun Noh, Dong-Ho Lee, Sanghun Lee, Kunhee Cho, Jusung Kim

 

Optical systems

20180776 :

Non-circular multi-core fibers for super-dense SDM

Md Nooruzzaman, Kunimasa Saitoh, Yusuke Sasaki, Katsuhiro Takenaga, Kazuhiko Aikawa, Toshio Morioka

 

Integrated circuits

20180782 :

Research on Physical Unclonable Functions Circuit based on Three Dimensional Integrated Circuit

Ni Tianming, Chang Hao, Zhang Xiaoqiang, Xiao Hao, Huang Zhengfeng

 

Integrated optoelectronics

 

Integrated circuits

20180802 :

Logic Obfuscation Technique using Configurable Gate Diffusion Input for Improved Hardware Security

Baluprithviraj Krishnaswamy Natarajan, Vijayachitra Senniappan

 

Optical systems

20180810 :

Demonstration of 10-Gbit/s transmission over G.652 fiber for T-band optical access systems using quantum-dot semiconductor devices

Ryogo Kubo, Marino Matsunaga, Takahiro Shobudani, Takuto Fujimoto, Hiroyuki Tsuda, Makoto Sudo, Tadashi Hajikano, Yasunori Tomomatsu, Katsumi Yoshizawa

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20180845 :

A Harmonic Controlled Symmetric Doherty Power Amplifier with Extended Back-off Power Range

Jing Xia, Shuailei Zhu, Dawei Ding, Fan Meng, Chao Yu, Xiaowei Zhu