IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Recently Published Review Papers
Integrated circuits (Mar. 2018)

Integrated circuits

Vol.15 No.6 20182001 : REVIEW PAPER

Time-domain approach for analog circuits in deep sub-micron LSI

Kunihiro Asada, Toru Nakura, Tetsuya Iizuka, Makoto Ikeda

 

Integrated circuits

Vol.15 No.6 20182002 : REVIEW PAPER

SAR+ΔΣ ADCs with open-loop integrator using dynamic amplifier

Akira Matsuzawa, Masaya Miyahara

 

All Review Papers

Advance Publications

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

 

Power devices and circuits

 

Circuits and modules for electronics display

20180615 :

A vibrotactile belt to display precise directional information for visually impaired

Qiangqiang Ouyang, Juan Wu, Zhiyu Shao, Dapeng Chen

 

Integrated circuits

20180732 :

A 15W Wireless Power Receiver with an Improved Full-Wave Synchronous Rectifier

Chubin Wu, Guangjun Xie, Zhang Zhang, Xin Cheng, Tairan Fei, Jianmin Zeng, Xiaoyang Zeng

 

Integrated circuits

20180758 :

A robust, subthreshold 12T SRAM bitcell with BL leakage compensation and bit-interleaving capability

De-bin Kong, Jia Yuan, Shan-shan Li, Heng You, Shu-shan Qiao

 

Integrated circuits

20180773 :

A 1.2GSps, 8bit RF DAC for Multi-Nyquist Applications In GaAs Technology

Yi Zhang, Xiaopeng Li, Youtao Zhang, Qingguo Ye, Ying Zhang, Yufeng Guo, Hao Gao

 

Electron devices, circuits and modules

 

Integrated circuits

20180782 :

Research on Physical Unclonable Functions Circuit based on Three Dimensional Integrated Circuit

Ni Tianming, Chang Hao, Zhang Xiaoqiang, Xiao Hao, Huang Zhengfeng

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

20180793 :

30-43 GHz Cascode Sub-harmonic Mixer in 0.13-μm CMOS Technology

Chun Deng, Hong-Qiang Yang, Min Gong

 

Integrated circuits

20180804 :

1-30GHz ultra-wideband low noise amplifier with on-chip temperature-compensation circuit

Lin Yang, Lin-An Yang, Taotao Rong, Zhi Jin, Yue Hao

 

Integrated circuits

20180808 :

Frequent Items Counter Based on Binary Decoders

Katsumi Inoue, Trong-Thuc Hoang, Cong-Kha Pham

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

 

Power devices and circuits

20180833 :

Coreless Inductive Power Supply for Ultrasonic Transducer on Machine tool

Tsair-Rong Chen, Chun-Ming Chen, Po-Hsuan Chen, Yu-Lin Juan, Yi-Lung Lee, Hui-Mei Chang

 

Power devices and circuits

 

Optical systems

20180844 :

Loss peak adjustment of long period fiber grating fabricated with CO2 laser by applying tension

Toshinori Murakami, Osanori Koyama, Akihiro Kusama, Makoto Matsui, Makoto Yamada

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

 

Current Issues Vol. 15 No. 19 (2018)

Power devices and circuits

20180600 : LETTER

Research on SMC-predictive DPC strategy for Vienna rectifier

Hui Ma, Wei Wei, Liangkai Wang, Zeyu Shi

 

Optical systems

20180657 : LETTER

Significantly enhanced sensor signal detection method using harmonic frequency in lock-in amplifier

Su-Jin Jeon, Jihoon Kim, Eudum Kim, Sun-Ho Kim, Do-Hyun Kim, Young-Wan Choi

 

Integrated circuits

20180675 : LETTER

A radiation-hardened programmable read only memory for space applications

Xiaodong Xie, Xiwen Zhang, Wei Li, Tao Du

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20180712 : LETTER

Switch antenna array capable of high gain coverage in half space

Tao Dang, Yin Tian, Guang-ming Wang, Jun Ouyang

 

Integrated circuits

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

 

Optical systems

20180737 : LETTER

Radiation pattern control of phased array antenna using optical frequency-dependent phase shift

Tomoyuki Uehara, Kenichiro Tsuji, Toshihisa Kamei

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

 

Integrated circuits

20180753 : LETTER

A novel self-recoverable and triple nodes upset resilience DICE latch

Dianpeng Lin, Yiran Xu, Xiaoyun Li, Xin Xie, Jianwei Jiang, Jiangchuan Ren, Huilong Zhu, Zhengxuan Zhang, Shichang Zou

 

Electron devices, circuits and modules

20180762 : LETTER

Word line interference based data recovery technique for 3D NAND Flash

Liu Yang, Fei Liu, Huamin Cao, Qi Wang, Zongliang Huo

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20180775 : LETTER

Design and realization of low-cost 10 W power amplifier module at 7.9–8.4 GHz

Chi-Hyung Ahn, Younghoon Kim, Sungwon Oh, Yeonjun Noh, Dong-Ho Lee, Sanghun Lee, Kunhee Cho, Jusung Kim

 

Optical systems

20180776 : LETTER

Non-circular multi-core fibers for super-dense SDM

Md Nooruzzaman, Kunimasa Saitoh, Yusuke Sasaki, Katsuhiro Takenaga, Kazuhiko Aikawa, Toshio Morioka

 

Integrated optoelectronics

 

Integrated circuits

20180802 : LETTER

Logic obfuscation technique using configurable gate diffusion input for improved hardware security

Baluprithviraj Krishnaswamy Natarajan, Vijayachitra Senniappan

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20180845 : LETTER

A harmonic controlled symmetric Doherty power amplifier with extended back-off power range

Jing Xia, Shuailei Zhu, Dawei Ding, Fan Meng, Chao Yu, Xiaowei Zhu