IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Call for Nomination for the 2019 ELEX Best Paper Award

The Electronics Society calls for nomination for the ELEX Best Paper Award candidates in 2019.
Active nomination is highly encouraged.
The nomination deadline is January 31, 2020 (Hard Deadline).

Online Nomination Form

Recently Published Review Papers
Integrated circuits (Mar. 2018)

Integrated circuits

Vol.15 No.6 20182001 : REVIEW PAPER

Time-domain approach for analog circuits in deep sub-micron LSI

Kunihiro Asada, Toru Nakura, Tetsuya Iizuka, Makoto Ikeda

 

Integrated circuits

Vol.15 No.6 20182002 : REVIEW PAPER

SAR+ΔΣ ADCs with open-loop integrator using dynamic amplifier

Akira Matsuzawa, Masaya Miyahara

 

All Review Papers

Advance Publications

Integrated circuits

 

Electron devices, circuits and modules

 

Power devices and circuits

20190673 :

Simulation study of an ultra-low specific on-resistance high-voltage pLDMOS with self-biased accumulation layer

Bo Yi, Yi Feng Peng, Qing Zhao, MouFu Kong, JunJi Cheng, HaiMeng Huang

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20190687 :

Hybird antenna arrays with high angular resolution for 77 GHz automotive radars

Jiafei Zhao, Le Zou, Rongkun Jiang, Xuetian Wang, Hongmin Gao

 

Integrated optoelectronics

20190688 :

Lateral Integration of VCSEL and Amplifier with Resonant Wavelength Detuning Design

Shanting Hu, Masashi Takanohashi, Xiaodong Gu, Akihiro Matsutani, Fumio Koyama

 

Integrated circuits

20190696 :

Reliability Assurance in Early-Life-Failure Test through Improved Nearest Neighbor Regression

Tai Song, Huaguo Liang, Zhengfeng Huang, Jie Hou

 

Energy harvesting devices, circuits and modules

20190722 :

Hysteresis controlled MPPT for piezoelectric energy harvesting

Fengjie Wen, Kai Ren, Yujie Lin, Yidie Ye, Huakang Xia, Yinshui Xia, Ge Shi

 

Integrated circuits

20190699 :

Calibration of Timing mismatch in TIADC Based on Monotonicity Detecting of Sampled Data

Yongsheng Yin, Kangkang Sun, Hongmei Chen, Xiaolei Wang, Lu Liu, Honghui Deng, Xu Meng, Kun Li, Zhongfeng Wang

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

20190703 :

A wideband low-jitter PLL with an optimized Ring-VCO

Wei Zou, Daming Ren, Xuecheng Zou

 

Integrated circuits

20190708 :

MSIFF: A Radiation-Hardened Flip-Flop via Interleaving Master-Slave Stage Layout Topology

Ruiqiang Song, Jinjin Shao, Bin Liang, Yaqing Chi, Jianjun Chen

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20190714 :

Integrated Design of X-Band Phased Array Antenna with LTCC 3D T/R module

Cheng Tan, Zhongjun Yu, Huifeng Sun, Ge Shi, Xiao Liu, Ying Zhou, Gaoang Li

 

Integrated circuits

20190737 :

Thermal placement on PCB of components including 3D ICs

Yuuta Satomi, Koutaro Hachiya, Toshiki Kanamoto, Ryosuke Watanabe, Atsushi Kurokawa

 

Electron devices, circuits and modules

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

20190748 :

Floating-bulk transistors: an alternative design technique for CMOS low-voltage analog circuits

Jesus E. Molinar, Marco A. Gurrola, Ivan R. Padilla, Juan J. Ocampo, Carlos A. Bonilla, Jose M. Amezcua

 

Current Issues Vol. 17 No. 1 (2020)

Circuits and modules for electronic instrumentation

20190535 : LETTER

Analysis of TIADC channel mismatch effects on high-resolution range profile

Jingyu Li, Dandan Xiao, Yue Zhang

 

Integrated optoelectronics

20190651 : LETTER

Optimization of self-consistent approach for quantum cascade laser using shooting method and particle swarm optimization

Yuankun Sun, Peng Feng, Haijun Zhou, Weiling Chen, Xin Li, Liang Gong, Biao Wei, Chen Peng

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20190678 : LETTER

A wideband transmitarray using triple-layer elements with reduced profile

Xiuzhu Lv, Zhihua Han, Xin Jian, Yongliang Zhang, Qiang Chen

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20190682 : LETTER

Tunable balanced BPF with wide tuning range and high selectivity

Xian Wang, Dewei Zhang, Qing Liu, Dalong Lv, Yi Zhang, Shuxing Wang

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules