IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Recently Published Review Papers
Integrated circuits (Mar. 2018)

Integrated circuits

Vol.15 No.6 20182001 : REVIEW PAPER

Time-domain approach for analog circuits in deep sub-micron LSI

Kunihiro Asada, Toru Nakura, Tetsuya Iizuka, Makoto Ikeda

 

Integrated circuits

Vol.15 No.6 20182002 : REVIEW PAPER

SAR+ΔΣ ADCs with open-loop integrator using dynamic amplifier

Akira Matsuzawa, Masaya Miyahara

 

All Review Papers

Advance Publications

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

 

Power devices and circuits

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20180121 :

Low-Profile and Wideband Dipole Antenna with Unidirectional Radiation Pattern for 5G

Wenxing An, Liuyan Hong, Haipeng Fu, Jianguo Ma, Jiaxiang Dong

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20180244 :

Extraction and verification of the small-signal model for InP DHBTs in the 0.2-325 GHz frequency range

Wenyong Zhou, Lingling Sun, Jun Liu, Zhanfei Chen, Guodong Su, Wei Cheng, Haiyan Lu

 

Circuits and modules for storage

 

Devices, circuits and systems for IoT and biomedical applications

20180457 :

Wideband spectrum sensing based on serial multi-coset sampling for cognitive radio

Changjian Liu, Wuhuang Huang, Houjun Wang

 

Integrated circuits

20180460 :

A study on substrate noise coupling among TSVs in 3D chip stack

Yuuki Araga, Makoto Nagata, Joeri De Vos, Geert Van der Plas, Eric Beyne

 

Integrated circuits

20180481 :

A 12 bit 120MS/s SHA-less Pipeline ADC with Capacitor Mismatch Error Calibration

Zongkun Zhou, Min Lin, Shuigen Huang, Ruoyu Wang, Yemin Dong

 

Power devices and circuits

20180496 :

A PWM multiplier for maximum power point estimation of a solar panel

José A. Carrasco, Francisco García de Quiros, Higinio Alavés, Moisés Navalón

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

20180509 :

A 2GS/s 14-bit current-steering DAC in 65nm CMOS technology for wireless transmitter

Luxun Chang, Kaijie Ding, Zhiwei Xu, Chunyi Song, Jipeng Li, Dingkai Zou

 

Circuits and modules for storage

 

Electron devices, circuits and modules

20180540 :

Effectiveness of the layout approach in mitigating single event transients in 65-nm bulk CMOS process

Tiehu Li, Yintang Yang, Liang Li, Jia Liu, Junan Zhang

 

Circuits and modules for electronic instrumentation

20180565 :

Minimax design of digital FIR filters using linear programming in bandwidth interleaving digital-to-analog converter

Xing Yang, Houjun Wang, Ke Liu, Yindong Xiao, Zaiming Fu, Guangkun Guo

 

Current Issues Vol. 15 No. 12 (2018)

Power devices and circuits

 

Integrated circuits

20180160 : LETTER

An effective structure and flow for pre-bond TSV test

Songwei Pei, Song Jin

 

Circuits and modules for electronic instrumentation

20180358 : LETTER

Efficient real-time blind calibration for frequency response mismatches in two-channel TI-ADCs

Guiqing Liu, Yinan Wang, Xiangyu Liu, Husheng Liu, Nan Li

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20180370 : LETTER

Double-OAM-mode resistor loaded microstrip antenna with a top dielectric layer

Dang Weiguo, Zhu Yongzhong, Yu Yang, Zuo Kaiwei

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

 

Integrated circuits

20180396 : LETTER

VLSI design of a power-efficient object detector using PCANet

Yuteng Zhou, Xinming Huang

 

Power devices and circuits

20180398 : LETTER

Improved model predictive control for three-phase Vienna rectifiers

Zeyu Shi, Yunxiang Xie, Yingpin Wang, Hui Ma, Jienan Zhang

 

Power devices and circuits

 

Power devices and circuits

20180400 : LETTER

Research on common-mode leakage current for a novel non-isolated dual-buck photovoltaic grid-connected inverter

Yunzhong Dai, Zichao Guan, Rongfei Zhang, Shengxian Zhuang, Yan Wang

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20180409 : LETTER

A dual-band circularly polarized antenna with wide HPBWs for CNSS applications

Chao Li, Fushun Zhang, Fan Zhang, Fukun Sun, Kaiwen Yang

 

Integrated circuits

20180414 : LETTER

A task-based multi-core allocation mechanism for packet acceleration

Zerun Li, Yang Guo, Sheng Liu, Junyang Zhang

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

 

Integrated circuits

 

Optical systems

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20180458 : LETTER

A compact filtering UWB antenna with band-notched function

Hailong Yang, Xiaoli Xi, Yuchen Zhao, Lili Wang, Xiaomin Shi

 

Power devices and circuits

 

Power devices and circuits

20180503 : LETTER

High-efficiency class E/F3 power amplifiers with extended maximum operating frequency

Chang Liu, Xiang-Dong Huang, Qian-Fu Cheng

 

Integrated circuits

 

no field

20188003 : ERRATA

A low power, VLSI object recognition processor using Sparse FIND feature for 60 fps HDTV resolution video [IEICE Electronics Express Vol. 14 (2017) No. 15 pp. 20170668]

Go Matsukawa, Taisuke Kodama, Yuri Nishizumi, Koichi Kajihara, Chikako Nakanishi, Shintaro Izumi, Hiroshi Kawaguchi, Toshio Goto, Takeo Kato, Masahiko Yoshimoto

 

no field