IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Advance Publications

Integrated circuits

20141133 :

A 0.017µJ/sample 313K sample/sec Clamped Sensing-Based Time Domain CMOS Temperature Sensor

Se-Chun Park, Sung-Dae Choi, Hyeonseok Hwang, Byeonghak Jo, Seung-Baek Park, Soo-Won Kim

 

Integrated circuits

20141143 :

A 270-MS/s 6-b SAR ADC with Preamplifier Sharing and Self-locking Comparators

Chixiao Chen, Jixuan Xiang, Jiang Fan, Xu Jun, Ye Fan, Ren Junyan

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

20141233 :

A low-power CMOS programmable frequency divider with novel retiming scheme

Saichandrateja Radhapuram, Jungnam Bae, Ikkyun Jo, Takao Kihara, Toshimasa Matsuoka

 

Electronic materials, semiconductor materials

 

Integrated circuits

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and systems

20150046 :

Low phase noise oscillator based on quarter mode substrate integrated waveguide technique

Ziqiang Yang, Bangyu Luo, Jun Dong, Tao Yang, Haiyan Jin

 

Integrated circuits

 

Electronic instrumentation and control

 

Integrated circuits

20150070 :

A 14-bit 100 MS/s SHA-less pipelined ADC with 89 dB SFDR and 74.5 dB SNR

Wang Ke, Fan Chaojie, Pan Wenjie, Zhou Jianjun

 

Integrated circuits

20150089 :

Analysis and evaluation of coupling between adjacent TSVs with considering the discharging path

Yingbo Zhao, Gang Dong, Yintang Yang, Junping Zheng

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

20150102 :

A novel cascade control replica-bitline delay technique for reducing timing process-variation of SRAM sense amplifier

Chunyu Peng, Youwu Tao, Wenjuan Lu, Zhengping Li, Xinchun Ji, Jinlong Yan, Junning Chen

 

Storage technology

20150115 :

PCRAM-Aware Cluster Allocation Algorithm for Hybrid Main Memory Hierarchy

Shunfen Li, Xiaogang Chen, Mi Zhou, Gezi Li, Yiyun Zhang, Zhitang Song

 

Electron devices, circuits, and systems

20150149 :

SPICE Model of Memristive Device Using Tukey Window Function

Yasuhiro Takahashi, Toshikazu Sekine, Michio Yokoyama

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and systems

20150172 :

A 5-8GHz wideband 100 W internally matched GaN power amplifier

Bochao Zhao, Xiaohua Ma, Yang Lu, Jiaxin Zheng, Wenzhe Han, Honghe Zhang, Yanlong Zhang, Yue Hao

 

Integrated circuits

20150176 :

Low Power 18T Pass Transistor Logic Ripple Carry Adder

Veeraiyah Thangasamy, Noor Ain Kamsani, Mohd Nizar Hamidon, Shaiful Jahari Hashim, Zubaida Yusoff, Muhammad Faiz Bukhori

 

Electron devices, circuits, and systems

20150195 :

Design of 3-D Quantum-dot Cellular Automata Adders

Weiqiang Liu, Earl E. Swartzlander Jr.

 

Current Issues Vol. 12 No. 4 (2015)

Electron devices, circuits, and systems

20141074 : LETTER

A novel UHF radar system design for river dynamics monitoring

Ke Li, Biyang Wen, Yamin Xu, Jian Tan, Jing Yang, Yu Liu

 

Electron devices, circuits, and systems

20141104 : LETTER

A software-hardware cooperative method for multi-projector seamless tiled display system

Mingyu Wang, Yan Han, Rui Wang, Xiaopeng Liu, Jun Sun

 

Electron devices, circuits, and systems

20141116 : LETTER

A novel four-wing strange attractor born in bistability

Chunbiao Li, Ihsan Pehlivan, Julien Clinton Sprott, Akif Akgul

 

Integrated circuits

20141157 : LETTER

Energy-efficient AES SubBytes transformation circuit using asynchronous circuits for ultra-low voltage operation

Yuzuru Shizuku, Tetsuya Hirose, Nobutaka Kuroki, Masahiro Numa, Mitsuji Okada

 

Electron devices, circuits, and systems

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

20150001 : LETTER

Non-binary digital calibration for split-capacitor DAC in SAR ADC

Yawei Guo, Yue Wu, Dongdong Guo, Xu Cheng, Zhiyi Yu, Xiaoyang Zeng

 

Electromagnetic theory

20150028 : LETTER

On the design of clustered planar phased arrays for wireless power transmission

Toshifumi Moriyama, Lorenzo Poli, Paolo Rocca

 

Storage technology

20150066 : LETTER

An efficient scheduling algorithm for NCQ within SSDs

Yongwoon Cho, Taeseok Kim