IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Recently Published Review Papers
Hardware security and reliability (Jan. 2017)

Integrated circuits

Vol.14 No.2 20162004 : REVIEW PAPER

Tamper-resistant cryptographic hardware

Takeshi Fujino, Takaya Kubota, Mitsuru Shiozaki

 

Integrated circuits

Vol.14 No.2 20162005 : REVIEW PAPER

Protecting cryptographic integrated circuits with side-channel information

Makoto Nagata, Daisuke Fujimoto, Noriyuki Miura, Naofumi Homma, Yu-ichi Hayashi, Kazuo Sakiyama

 

All Review Papers

Advance Publications

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

 

Electron devices, circuits and modules

20170707 :

An embedded gate graphene field effect transistor with natural Al oxidization dielectrics and its application to frequency doubler

Rongzhou Zeng, Ping Li, Yiwen Wang, Gang Wang, Qingwei Zhang, Yongbo Liao, Xiaodong Xie

 

Electron devices, circuits and modules

20170758 :

Reconfigurable U-Shaped Tunnel Field-Effect Transistor

Won Joo Lee, Hee Tae kwon, Hyun-Suk Choi, Deahoon Wee, Sangwan Kim, Yoon Kim

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

 

Circuits and modules for electronics display

20170805 :

Design of force measurement module for force touch screens

Yong-Min Lee, Sangjoon Lee

 

Integrated circuits

20170808 :

An improved timing error prediction monitor for wide adaptive frequency scaling

Weiwei Shan, Xinning Liu, Minyi Lu, Shuai Shao, Zhikuang Cai, Jun Yang

 

Circuits and modules for electronic instrumentation

20170815 :

A Three-Phase Off-Line UPS System for Transformer Coupled Loads

Syed Sabir Hussain Bukhari, Muhammad Ayub, Shahid Atiq, Byung-il Kwon

 

Circuits and modules for storage

20170831 :

A page lifetime-aware scrubbing scheme for improving reliability of Flash-based SSD

Nan Li, Qiyou Xie, Yinan Wang, Xiangyu Liu, Husheng Liu, Wei Yi

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

20170865 :

A lifting wavelet based lossless and lossy ECG compression processor for wireless sensors

Jiahui Luo, Zhijian Chen, Xiaoyan Xiang, Jianyi Meng

 

Integrated circuits

20170874 :

A single phase modulation for pulse-based inductive-coupling connection in 3D stacked chip

Li Zhang, Xiaowei Xu, Dawei Li, Xiaofei Chen, Xuecheng Zou

 

Circuits and modules for electronic instrumentation

20170876 :

Development and Evaluation of a Driver Circuitry for Miniature Spectrometers Used in Cold Environments

Liwen Nan, Hangzhou Wang, Jiwan Han, Hui Huang, Hong Song, Ying Chen

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20170883 :

A Compact Planar UWB MIMO Antenna using modified ground stub structure

Yu Yin, Jingsong Hong, Chaoming Luo, Muhammad AMIN

 

Integrated circuits

20170911 :

An improved phase digitization mechanism for fast-locking low-power all-digital PLLs

Lin-lin Xie, Yang Wang, Shu-shan Qiao, Yong Hei

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20170924 :

Design of a low-insertion-phase-shift MMIC attenuator integrated with a serial-to-parallel converter

Kangrui Wang, Zhiyu Wang, Gang Wang, Hua Chen, Qin Zheng, Faxin Yu

 

Integrated circuits

20170935 :

A Novel Obstacle-aware Multiple Fan-out Symmetrical Clock Tree Synthesis

Meng Liu, Zhiwei Zhang, Wenqin Sun, Donglin Wang

 

Electromagnetic theory

 

Integrated circuits

20170944 :

Area-efficient charge pump with local boost technique for embedded flash memory

Yiran Xu, Wenyi Zhu, Jun Xiao, Guangjun Yang, Jian Hu, Xiaoyun Li, Weiran Kong, Shichang Zou

 

Optical systems

 

Optical systems

20170962 :

Pilot demonstration of refractive index sensing using polymer optical fiber crushed with slotted screwdriver

Yosuke Mizuno, Heeyoung Lee, Shumpei Shimada, Yukihiro Matsumoto, Yosuke Tanaka, Hitoshi Nakamura, Kentaro Nakamura

 

Electromagnetic theory

20171005 :

Influence of surface roughness on polarization property in passive millimeter-wave imaging

Fei Hu, Xinyi Zhang, Yayun Cheng, Ying Xiao, Mengting Song

 

Current Issues Vol. 14 No. 19 (2017)

Optical systems

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20170741 : LETTER

Integrated lens antenna with a conic extension at 220 GHz

Dasheng Cui, Junyu Shi, Zhengzhi Ding, Xin Lv

 

Power devices and circuits

20170781 : LETTER

28 W/cm3 high power density three-port DC/DC converter cell for dual-voltage 12-V/48-V HEV subsystem

Kenichi Itoh, Shuntaro Inoue, Masanori Ishigaki

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

 

Electron devices, circuits and modules

20170817 : LETTER

A RC-IGBT with built-in free wheeling diode controlled by MOSFET

Weizhong Chen, Qiao Guo, Lijun He, Zhengsheng Han, Yuchan Wang, Xiaoyun Li

 

Integrated optoelectronics

20170829 : LETTER

A 40 GHz, 770 fs regeneratively mode-locked erbium fiber laser operating at 1.6 µm

Koudai Harako, Masato Yoshida, Toshihiko Hirooka, Masataka Nakazawa

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20170832 : LETTER

Novel compact single-band and dual-band bandpass filter based on one-third-mode substrate integrated waveguide

Sheng Zhang, Jia-Yu Rao, Jun-Jie Cheng, Xue-Dong Fu, Fa-Lin Liu, Jia-Sheng Hong

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20170836 : LETTER

An on-chip antenna integrated with a transceiver in 0.18-µm CMOS technology

Yexi Song, Yunqiu Wu, Min Sun, Guang Yang, Xiaoning Zhang, Chenxi Zhao, Yongling Ban, Xiaohong Tang, Kai Kang

 

Circuits and modules for electronic instrumentation

20170851 : LETTER

Calibration for frequency-dependent mismatches in bandpass sampling TIADCs

Nan Li, Xiangyu Liu, Husheng Liu, Yinan Wang

 

Electron devices, circuits and modules

20170866 : LETTER

Effects of gamma-ray radiation on channel current of the uniaxial strained Si nano-scale NMOSFET

Minru Hao, Huiyong Hu, Chenguang Liao, Bin Wang

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20170873 : LETTER

Higher mode SIW excitation technology and its array application

Lubing Sun, Zuping Qian, Wenquan Cao, Yang Cai