IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Advance Publications

Electron devices, circuits, and systems

 

Electron devices, circuits, and systems

20140409 :

A Technique for Reducing Data Converters in MIMO Systems

Eui-Rim Jeong, Soon-Il Hong, In-Pyo Hong, Yong-Up Jang

 

Electron devices, circuits, and systems

20140461 :

A Novel Controllable Carrier-injection Mechanism in High Voltage Diode for Reducing Switching Loss

Xiaoming Yang, Tianqian Li, Yu Cai, Xiqiang Qiu, Bo Ma, Changjiang Chen

 

Ultrasonic electronics

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and systems

 

Electronic materials, semiconductor materials

 

Electron devices, circuits, and systems

20140556 :

A Novel Optimization Design Approach for Contourlet Directional Filter Banks

Songjun Zhang, Guoan Yang, Zhengxing Cheng, Huub van de Wetering, Chihiro Ikuta, Yoshifumi Nishio

 

Electron devices, circuits, and systems

20140561 :

Bootstrap Cascaded Multilevel Converter

Gonzalez-Hernandez Jose G., Martinez-Bernal Jose E., Valderrabano-Gonzalez Antonio, Rosas-Caro Julio C., Francisco Beltran-Carbajal, Juan M. Ramirez-Arredondo, Gonzalez-Lopez Juan M.

 

Electromagnetic theory

20140569 :

On the Radiation Properties of ADS-Thinned Dipole Arrays

T. Moriyama, G. Oliveri, M. Salucci, E. Giarola

 

Electromagnetic theory

20140570 :

Planar Multiband Antenna for 3G/4G Advanced Wireless Services

T. Moriyama, F. Viani, M. Salucci, F. Robol, E. Giarola

 

Electromagnetic theory

20140571 :

Real Array Pattern Tolerances from Amplitude Excitation Errors

Toshifumi Moriyama, Lorenzo Poli, Nicola Anselmi, Marco Salucci, Paolo Rocca

 

Integrated circuits

20140572 :

A compact 12-bit DAC with novel bias scheme

F.T. Chou, C.C. Hung

 

Electron devices, circuits, and systems

20140575 :

Improvement of the bit-stream squarer and square root circuit based on ΣΔ modulation

Yong Liang, Zhigong Wang, Qiao Meng, Xiaodan Guo, Changchun Zhang

 

Electron devices, circuits, and systems

20140576 :

Design of LED Power Supply with High Power Factor Based on SEPIC Converter

Gao Tian, Wang Qi, Yang Yan, Hou Jing

 

Electromagnetic theory

20140578 :

A Multi-Scaling Forward-Backward Time-Stepping Method for Microwave Imaging

T. Moriyama, G. Oliveri, M. Salucci, T. Takenaka

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and systems

20140582 :

A Novel simple Wideband Common-Mode Suppression Filter

Zhibin Zeng, Yiqi Zhuang, Zengning Shen, Yindi Yao, Xin Xiang

 

Optoelectronics, Lasers and quantum electronics, Ultrafast optics, Silicon photonics, Planar lightwave circuits

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and systems

20140613 :

Equivalent Circuit Model of Millimeter-wave AlGaN/GaN HEMTs

Luo Xiaobin, Yu Weihua, Lv Xin, Lv Yuanjie, Dun Shaobo, Feng Zhihong

 

Electron devices, circuits, and systems

20140628 :

Complexity Reduction by Sign Prediction in Tree Traversal of MIMO Decoder

Ramya Jothikumar, Nakkeeran Rangaswamy

 

Electronic materials, semiconductor materials

20140651 :

Observation of high dielectric constant of Bi-Nb-Ox thin-film capacitors fabricated by chemical solution deposition process

Masatoshi Onoue, Takaaki Miyasako, Eisuke Tokumitsu, Tatsuya Shimoda

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

20140671 :

A 1.1mW/Gb/s 10Gbps Half-rate Clock-Embedded Transceiver for High-Speed Links in 65nm CMOS

Kyongsu Lee, Youngjin Kim, Kyungsub Son, Sangmin Lee, Jin-Ku Kang

 

Electron devices, circuits, and systems

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and systems

20140693 :

Suboptimum custom-tailored model based on the pruned Volterra series for power amplifiers

Leyu Zhai, Haitao Zhai, Ziwei Zhou, Eryang Zhang, Runzhou Zhang

 

Fiber optics, Microwave photonics, Optical interconnection, Photonic signal processing, Photonic integration and systems

20140707 :

Measurement of large-strain dependence of optical propagation loss in perfluorinated polymer fibers for use in seismic diagnosis

Hiroki Ujihara, Neisei Hayashi, Marie Tabaru, Yosuke Mizuno, Kentaro Nakamura

 

Current Issues Vol. 11 No. 15 (2014)

Integrated circuits

20140171 : LETTER

Transpose-free variable-size FFT accelerator based on-chip SRAM

Lei Guo, Yuhua Tang, Yuanwu Lei, Yong Dou, Jie Zhou

 

Integrated circuits

20140201 : LETTER

Skew violation verification in digital interconnect signals based on signal addition

Victor Champac, Hector Villacorta, Nestor Hernandez, Joan Figueras

 

Electronic instrumentation and control

 

Electronic instrumentation and control

20140304 : LETTER

The range alignment approach for signal acquisition system

Yinghui Quan, Yachao Li, Zhangming Zhu, Mengdao Xing

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and systems

20140384 : LETTER

Reconfigurable dual-slit perturbed patch antenna for circular polarization diversity

Dong-Hyo Lee, Dae-Won Chung, Seongmin Pyo

 

Fiber optics, Microwave photonics, Optical interconnection, Photonic signal processing, Photonic integration and systems

20140411 : LETTER

Simply configured Radio on Fiber link yielding positive gain for mobile phone system

Junji Higashiyama, Yoshiaki Tarusawa, Masafumi Koga

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

20140529 : LETTER

A smart method of optimizing the read/write current on PCM array

Yiyun Zhang, Houpeng Chen, Zhitang Song, Xi Li, Rong Jin, Qian Wang, Yuchan Wang, Daolin Cai, Yueqing Wang

 

Optoelectronics, Lasers and quantum electronics, Ultrafast optics, Silicon photonics, Planar lightwave circuits

20140538 : LETTER

Ultra-compact, self-holding asymmetric Mach-Zehnder interferometer switch using Ge2Sb2Te5 phase-change material

Takumi Moriyama, Daiki Tanaka, Paridhi Jain, Hitoshi Kawashima, Masashi Kuwahara, Xiaomin Wang, Hiroyuki Tsuda

 

Electron devices, circuits, and systems

20140560 : LETTER

A roofline model based on working set size for embedded systems

Seong Jin Cho, Seung Hyun Yun, Jae Wook Jeon

 

Fiber optics, Microwave photonics, Optical interconnection, Photonic signal processing, Photonic integration and systems

20140563 : LETTER

100 Gbit/s real-time digital coherent transmission over a 32 km legacy multi-mode graded-index fiber

Toshihiko Hirooka, Masataka Nakazawa, Tetsuro Komukai, Toshikazu Sakano

 

Integrated circuits

20140573 : LETTER

Delay-based clock generator with edge transmission and reset

Hyunsun Mo, Daejeong Kim

 

Integrated circuits

20140588 : LETTER

Booth encoding modulo (2n − 2p − 1) multipliers

Lei Li, Saiye Li, Peng Yang, Qingyu Zhang

 

Electron devices, circuits, and systems

20140592 : LETTER

Memory bandwidth reduction using frame pipeline in video codec chips

Yun Gu Lee, Ki-Hoon Lee, Woosaeng Kim

 

Fiber optics, Microwave photonics, Optical interconnection, Photonic signal processing, Photonic integration and systems

20140611 : LETTER

Technique for measuring mode power of two-mode fiber II; Experiment

Hirokazu Kubota, Yuji Miyoshi, Masaharu Ohashi

 

Electron devices, circuits, and systems

20140632 : LETTER

Low-power asynchronous digital pipeline based on mismatch-tolerant logic gates

Gonzalez-Carabarin Lizeth, Tetsuya Asai, Masato Motomura