IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Recently Published Review Papers
Compound semiconductor devices and circuits (Sep. 2016)

Electron devices, circuits and modules

Vol.13 No.18 20162002 : REVIEW PAPER

Recent progress in compound semiconductor electron devices

Yasuyuki Miyamoto

 

Electron devices, circuits and modules

 

All Review Papers

Advance Publications

Electromagnetic theory

 

Integrated circuits

20160911 :

A transient pulse dually filterable and online self-recoverable latch

Aibin Yan, Huaguo Liang, Yingchun Lu, Zhengfeng Huang

 

Integrated optoelectronics

 

Integrated circuits

20161001 :

VLSI implementation of the modified sign-error LMS adaptive algorithm

Ming Liu, Mingjiang Wang, De Liu, Boya Zhao

 

Integrated circuits

20161020 :

A fast-locking harmonic-free digital DLL for DDR3 and DDR4 SDRAMs

Junsub Yoon, Seo Weon Heo, Jongsun Kim

 

Electron devices, circuits and modules

20161041 :

Two dimensional electrical conductivity model of the solid state plasma for SPiN device

Haiyan Kang, Huiyong Hu, Bin Wang, Han Su, Minru Hao, Yingbo Zhao

 

Integrated circuits

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

20161100 :

A novel bit flipping decoder for systematic LDPC codes

Jinsoo Lim, Dong-Joon Shin

 

Integrated circuits

20161116 :

Built-in jitter measurement circuit for PLL based on variable vernier delay line

Zhikuang Cai, Haobo Xu, Shanwen Hu, Jun Yang

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20161129 :

A Miniaturized FSS Based on Tortuous Structure Design

Ning Liu, Xianjun Sheng, Jingjing Fan, Dongming Guo

 

Integrated circuits

20161145 :

An ultra-low power low cost LDO for UHF RFID tag

Dawei Li, Dongsheng Liu, Chaojian Kang, Meilin Wan, Xuecheng Zou

 

Integrated circuits

20161153 :

A single-to-differential broadband transimpedance amplifier for 12.5Gb/s optical links

Qian Gao, Sheng Xie, Luhong Mao, Sicong Wu, Youzhi Gu, Haiou Li, Qiwei Song

 

Power devices and circuits

 

Electron devices, circuits and modules

20160901 :

Enhanced 3×VDD-tolerant ESD clamp circuit with stacked configuration

Xiaoyun Li, Houpeng Chen, Qian Wang, Xi Li, Yu Lei, Qi Zhang, Xi Fan, Jiajun Hu, Zhen Tian, Zhitang Song

 

Integrated circuits

20160950 :

Scalable spatio-temporal parallel parameterizable stream-based JPEG-LS encoder

Cássio A. Carneiro, Francisco P. Garcia, Henrique C. Freitas, Carlos P. S. Martins, Flávia M. F. Ferreira

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20161081 :

Frequency signatured directly printable humidity sensing tag using organic electronics

Ayesha Habib, Yasar Amin, Awais Azam, Jonathan Loo, Hannu Tenhunen

 

Circuits and modules for electronic instrumentation

20161142 :

Low-Power Low-Data-Loss Bio-Signal Acquisition System for Intelligent Electrocardiogram Detection

Liang-Hung Wang, Wei-Zhong Dong, Jian-Zhi Chen, Fa-Xiang Wang, Ming-Hui Fan

 

Circuits and modules for electronic instrumentation

20161147 :

Analytical Computation of Distributed Capacitance for NFC Coil Antenna

Xin Jin, Qun Wang, Waheed Q Khan, Zhang H Tang, Xiao M Yao

 

Integrated circuits

20161158 :

Efficient GPU Multitasking with Latency Minimization and Cache Boosting

Jiho Kim, Minsung Chu, Yongjun Park

 

Integrated circuits

 

Circuits and modules for electronic instrumentation

 

Micro- or nano-electromechanical systems

 

Circuits and modules for electronic instrumentation

20161178 :

Non-contact physiological signal monitoring system based on Doppler radar

Long Chen, Xining Yang, Jianfeng Wu, Lingyan Fan

 

Circuits and modules for electronic instrumentation

20161184 :

Optimal Horizon Size for Unbiased Finite Memory Digital Phase-Locked Loop

Sung Hyun You, Jung Min Pak, Jeong Hoon Kim

 

Integrated circuits

20161188 :

A PMOS read-port 8T SRAM cell with optimized leakage power and enhanced performance

Jiangzheng Cai, Jia Yuan, Liming Chen, Chengying Chen, Yong Hei

 

Electron devices, circuits and modules

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20161198 :

Compact filter based on a hybrid structure of substrate integrated waveguide and coplanar waveguide

Zhaosheng He, Chang Jiang You, Supeng Leng, Xiang Li, Yong-mao Huang, Haiyan Jin

 

Integrated circuits

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

 

Integrated circuits

20161215 :

A 3.2-to-4.6GHz fast-settling all-digital PLL with feed forward frequency presetting

Tao Yang, Sichen Yu, Huixiang Han, Xiaolu Liu, Dashan Pan, Xi Tan, Na Yan, Fan Ye, Junyu Wang, Hao Min

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20161223 :

Detection of tissue coagulation for microwave surgical devices

Naoyuki Ogasawara, Kazuyuki Saito

 

Integrated circuits

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20161232 :

Design of An Ultra-Miniature Substrate Integrated Waveguide Filter

YongZhong Zhu, WenXuan Xie, Le Li, Xin Deng

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

 

Optical systems

20161239 :

Single-end-access strain and temperature sensing based on multimodal interference in polymer optical fibers

Tomohito Kawa, Goki Numata, Heeyoung Lee, Neisei Hayashi, Yosuke Mizuno, Kentaro Nakamura

 

Integrated circuits

20161247 :

BARR: Congestion aware scheduling algorithm for Network-on-Chip Router

Nan Su, Kun Wang, Xiaoshan Yu, Huaxi Gu, Yantao Guo, Jiayi Chen

 

Current Issues Vol. 14 No. 1 (2017)

Integrated circuits

20160446 : LETTER

A low-power high-speed true single-phase clock-based divide-by-2/3 prescaler

Wenjian Jiang, Fengqi Yu, Qinjin Huang

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20160973 : LETTER

A GaAs passive mixer with an ultra-wide IF bandwidth

Tiedi Zhang, Lei Wang, Chung-Tse Michael Wu, Ruimin Xu

 

Integrated circuits

20161045 : LETTER

A low-jitter BMCDR for half-rate PON systems

Dong-Hyun Yoon, Yohan Hong, Jae-Hun Jung, Youngkwon Jo, Kwang-Hyun Baek

 

Integrated circuits

20161080 : LETTER

Supply voltage analysis for MRF circuits design based on information theory

Yan Li, Jianhao Hu, Yufeng Li

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20161087 : LETTER

A novel dual microwave Doppler radar based vehicle detection sensor for parking lot occupancy detection

Xinghe Bao, Yunlong Zhan, Chang Xu, Kelu Hu, Chunlei Zheng, Yingguan Wang

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20161108 : LETTER

A rectangular waveguide filter with integrated E-plane probe transition

Ziqiang Yang, Weikui Chen, Haodong Lin, Tao Yang, Haiyan Jin

 

Integrated circuits

20161134 : LETTER

An efficient implementation of 2D convolution in CNN

Jing Chang, Jin Sha

 

Integrated circuits

20161144 : LETTER

A high voltage multiplexer with rail to rail output swing for battery management system applications

Xinchang Li, Dawei Xu, Hongyue Zhu, Zhuojun Chen, Zhiqiang Yang, Xinhong Cheng, Yuehui Yu, Wai Tung Ng

 

Power devices and circuits

20161176 : LETTER

A new modified quadratic boost converter with high voltage gain

Muhammad Zeeshan Malik, Qunwei Xu, Ajmal Farooq, Guozhu Chen