IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Advance Publications

Integrated circuits

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

20141226 :

Chopping-Out-Of-band(COOB) for reducing ripple in chopper amplifiers

Tong Ling, Huajun Fang, Xiao Zhao, Jun Xu

 

Electron devices, circuits, and systems

 

Optoelectronics, Lasers and quantum electronics, Ultrafast optics, Silicon photonics, Planar lightwave circuits

20150019 :

Evaluation of the phase error in Si-wire arrayed-waveguide gratings fabricated by ArF-immersion photolithography

Kyosuke Muramatsu, Hideaki Asakura, Keijiro Suzuki, Ken Tanizawa, Munehiro Toyama, Minoru Ohtsuka, Nobuyuki Yokoyama, Kazuyuki Matsumaro, Miyoshi Seki, Keiji Koshino, Kazuhiro Ikeda, Shu Namiki, Hitoshi Kawashima, Hiroyuki Tsuda

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and systems

 

Electron devices, circuits, and systems

20150057 :

Design and implementation of a smart antenna system for UHF vehicle-mounted communication

Lin Zhou, Huotao Gao, Huajun Zhang, Hao Li, Huaqiao Zhao, Fan Wang

 

Integrated circuits

20150065 :

Dynamically Reconfigurable Simulation Platform for 3D NoC based on Multi-FPGA

Jintao Zheng, Ning Wu, Gaizhen Yan, Fen Ge, Lei Zhou

 

Electron devices, circuits, and systems

 

Electron devices, circuits, and systems

 

Integrated circuits

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and systems

20150117 :

Broadband stripline to rectangular waveguide transition

Jun Dong, Tao Yang, Yu Liu, Yihong ZHOU, Haiyan JIN

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and systems

20150165 :

Continuously Tunable SIW Phase Shifter based on the buried Varactors

Hao Peng, Peng Jiang, Tao Yang, Haiyan JIN

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and systems

 

Electron devices, circuits, and systems

20150189 :

High voltage driver IC with improved immunity to di/dt induced substrate noise

Qing Hua, Zehong Li, Xi Qu, Bo Zhang, Yuxiang Feng

 

Electromagnetic theory

20150191 :

An effective CFS-PML implementation for 2-D WLP-FDTD method

Xiaoli Xi, Yun Fang, Jiangfan Liu, Zhongbo Zhu

 

Electron devices, circuits, and systems

20150197 :

Reactive Current Elimination in DC/DC DAB Converters based on Novel Equivalents Values Modulation (EVM)

Juan Ramon Rodriguez-Rodriguez, Jacinto Torres-Jimenez, Luis Alberto Contreras-Aguilar, Nestor Gonzalez-Cabrera

 

Integrated circuits

20150206 :

A 27.6μW 315MHz Low-Complexity OOK Receiver with On-Off RF Front-End

Minh-Thien Hoang, Nobuyuki Sugii, Koichiro Ishibashi

 

Integrated circuits

20150207 :

Dual-band voltage controlled oscillator with optimized Gm

Zhe-Yang Huang, Chun-Chieh Chen, Chung-Chih Hung

 

Storage technology

20150211 :

3DFTL: a three-level demand-based translation strategy for flash device

Peera Thontirawong, Chundong Wang, Weng-Fai Wong, Mongkol Ekpanyapong, Prabhas Chongstitvatana

 

Current Issues Vol. 12 No. 6 (2015)

Integrated circuits

20141233 : LETTER

A low-power CMOS programmable frequency divider with novel retiming scheme

Saichandrateja Radhapuram, Jungnam Bae, Ikkyun Jo, Takao Kihara, Toshimasa Matsuoka

 

Integrated circuits

20150036 : LETTER

Switch-back based on charge equalization switching technique for SAR ADC

Weiru Gu, Fan Ye, Junyan Ren

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and systems

20150046 : LETTER

Low phase noise oscillator based on quarter mode substrate integrated waveguide technique

Ziqiang Yang, Bangyu Luo, Jun Dong, Tao Yang, Haiyan Jin

 

Electronic instrumentation and control

 

Integrated circuits

20150110 : LETTER

New insights into the impact of SEUs in FPGA CRAMs

Sheng Wang, Adrian Evans, Shi-Jie Wen, Rick Wong, GengSheng Chen

 

Electromagnetic theory

20150142 : LETTER

Analysis of penetration loss of ultra high frequency band radio waves on trains

Masataka Hayashi, Yasuhiro Tsunemitsu, Toshiyuki Maeyama

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and systems

20150172 : LETTER

A 5–8 GHz wideband 100 W internally matched GaN power amplifier

Bochao Zhao, Xiaohua Ma, Yang Lu, Jiaxin Zheng, Wenzhe Han, Honghe Zhang, Yanlong Zhang, Yue Hao

 

Integrated circuits

20150176 : LETTER

Low power 18T pass transistor logic ripple carry adder

Veeraiyah Thangasamy, Noor Ain Kamsani, Mohd Nizar Hamidon, Shaiful Jahari Hashim, Zubaida Yusoff, Muhammad Faiz Bukhori

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and systems

 

Electron devices, circuits, and systems

20150195 : LETTER

Design of 3-D quantum-dot cellular automata adders

Weiqiang Liu, Earl E. Swartzlander, Jr.