IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Advance Publications

Electronic materials, semiconductor materials

 

Integrated circuits

20140854 :

High-Throughput ASIC Design for E-mail and Web Intrusion Detection

Ming-Jen Chen, Yi-Mao Hsiao, Hui-Kai Su, Yuan-Sun Chu

 

Integrated circuits

20140921 :

An ultra-low-voltage self-powered energy harvesting rectifier with digital switch control

Yani Li, Zhangming Zhu, Yintang Yang, Chaolin Zhang

 

Electronic instrumentation and control

20141019 :

The uncertainty entropy of low-rate speech quality evaluation and the analyses of the gray correlation

Deng Zhongliang, Lin Wenliang, Li Ning, Han Ke, Hou Yunlong, Zhang lin

 

Electron devices, circuits, and systems

20141043 :

Improving RO PUF Design Using Frequency Distribution Characteristics

Yifei Yu, Chenghua Wang, Weiqiang Liu, Yijun Cui, Máire O'Neill

 

Electron devices, circuits, and systems

20141067 :

Low voltage Delta-Sigma Modulator with full range and unidirectional output

Diwakar Krishnamoorthy, Vignesh Prasanna, Karthi Ramachandran, Soma Pal

 

Electron devices, circuits, and systems

20141074 :

A novel UHF radar system design for river dynamics monitoring

Ke Li, Biyang wen, Yamin Xu, Jian Tan, Jing Yang, Yu Liu

 

Electromagnetic theory

 

Integrated circuits

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and systems

20141118 :

A 529 GHz Dynamic Frequency Divider in 130 nm InP HBT Process

Munkyo Seo, John Hacker, Miguel Urteaga, Anders Skalare, Mark Rodwell

 

Integrated circuits

20141122 :

Dynamic-Static Hybrid Near-Threshold-Voltage Adder Design for Ultra-Low Power Applications

Xin-Xiang Lian, I-Chyn Wey, Chien-Chang Peng, Zhi-Qun Cheng

 

Integrated circuits

20141127 :

A 0.6V passive mixer with high conversion gain in 65 nm CMOS process

Chao Chen, Jianhui Wu, Zhikuang Cai

 

Electron devices, circuits, and systems

20141128 :

A Powersaving DVFS algorithm based on Operational Intensity for embedded systems

Seong Jin Cho, Seung Hyun Yun, Jae Wook Jeon

 

Integrated circuits

20141133 :

A 0.017µJ/sample 313K sample/sec Clamped Sensing-Based Time Domain CMOS Temperature Sensor

Se-Chun Park, Sung-Dae Choi, Hyeonseok Hwang, Byeonghak Jo, Seung-Baek Park, Soo-Won Kim

 

Integrated circuits

20141157 :

Energy-Efficient AES SubBytes Transformation Circuit Using Asynchronous Circuits for Ultra-Low Voltage Operation

Yuzuru Shizuku, Tetsuya Hirose, Nobutaka Kuroki, Masahiro Numa, Mitsuji Okada

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and systems

20141161 :

Direct intensity modulation of resonant-tunneling-diode terahertz oscillator up to ∼30 GHz

Yu Ikeda, Seiichirou Kitagawa, Kengo Okada, Safumi Suzuki, Masahiro Asada

 

Electron devices, circuits, and systems

20141163 :

An Ultra-High Ramp Rate Arbitrary Waveform Generator for Communication and Radar Applications

Zhang De-ping, Xie Shao-yi, Wang Chao, Wu Wei-wei, Zhu Chang, Yuan Nai-chang

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and systems

20141165 :

HF superdirective smart antenna system for interference suppression

Huajun Zhang, Huotao Gao, Lin Zhou, Hao Li, Fan Wang

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and systems

20141174 :

Realization of 70-nm T-gate InP-based PHEMT for MMW Low Noise Applications

Wang Zhi-Ming, Lv Xin, Hu Zhi-Fu, Luo Xiao-Bin, Cui Yu-Xing, Sun Xi-Guo, Mo Jiang-Hui, Fu Xing-Chang

 

Electron devices, circuits, and systems

 

Electron devices, circuits, and systems

 

Integrated circuits

20141190 :

Express Ring: A Multi-layer and Non-blocking NoC Architecture

Chen Li, Sheng Ma, Shenggang Chen, Yang Guo, Peng Wang

 

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and systems

20141197 :

Accurate heartbeat monitoring using ultra-wideband radar

Takuya Sakamoto, Ryohei Imasaka, Hirofumi Taki, Toru Sato, Mototaka Yoshioka, Kenichi Inoue, Takeshi Fukuda, Hiroyuki Sakai

 

Integrated circuits

20150001 :

Non-binary Digital calibration for split-capacitor DAC in SAR ADC

Yawei Guo, Yue Wu, Dongdong Guo, Xu Cheng, Zhiyi Yu, Xiaoyang Zeng

 

Electromagnetic theory

20150028 :

On the Design of Clustered Planar Phased Arrays for Wireless Power Transmission

Toshifumi Moriyama, Lorenzo Poli, Paolo Rocca

 

Current Issues Vol. 12 No. 2 (2015)

Microwave and millimeter wave devices, circuits, and systems

 

Optoelectronics, Lasers and quantum electronics, Ultrafast optics, Silicon photonics, Planar lightwave circuits

20141018 : LETTER

High receiver responsivity and low dark current of InP-based pin-photodiode array monolithically integrated with 90° hybrid and spot-size converter using selective embedding regrowth

Hideki Yagi, Naoko Inoue, Takehiko Kikuchi, Ryuji Masuyama, Tomokazu Katsuyama, Yoshihiro Tateiwa, Katsumi Uesaka, Yoshihiro Yoneda, Masaru Takechi, Hajime Shoji

 

Integrated circuits

20141035 : LETTER

A high-order sigma-delta accelerometer interface circuit

Xiangyu Li, Weiping Chen, Xiaowei Liu, Mingyuan Ren

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

20141112 : LETTER

Bounded model checking of Time Petri Nets using SAT solver

Tomoyuki Yokogawa, Masafumi Kondo, Hisashi Miyazaki, Sousuke Amasaki, Yoichiro Sato, Kazutami Arimoto

 

Electromagnetic theory

 

Integrated circuits

20141148 : LETTER

Quadrature oscillators using two CFOAs and four passive components

Hua-Pin Chen, San-Fu Wang, Yi-Tsen Ku, Ming-Yuan Hsieh

 

Fiber optics, Microwave photonics, Optical interconnection, Photonic signal processing, Photonic integration and systems

20141173 : LETTER

Strain and temperature sensing based on multimode interference in partially chlorinated polymer optical fibers

Goki Numata, Neisei Hayashi, Marie Tabaru, Yosuke Mizuno, Kentaro Nakamura